Veiledning i Mahjong for én spiller

Mahjong for én spiller, Skilpadde-oppsett

I denne veiledningen vil vi forsøke å løse et Mahjong-spill trinn for trinn. Dessverre ville det å gå gjennom et helt spill ta for lang tid, så vi vil kun se på de første 10 trinnene. Dette bør gi en nybegynner en introduksjon til trekkene og til grunnleggende strategi.

Opplæring: hvordan spiller man Mahjong?

Veiledning i Mahjong for én spiller, trinn 1

Dette er hvordan en stabel med Mahjong-fliser ser ut i begynnelsen. Dette pyramide-lignende oppsettet kalles «Skilpadden» på grunn av de synlige beina og halen, samt pyramidenes likhet med skilpaddens skall. Det finnes mange Mahjong-oppsett, men Skilpadden er den mest populære og kan finnes som et standardoppsett i de fleste Mahjong for én spiller-spill.

En god start er å fjerne flisene på toppen av pyramiden og i enden av Skilpaddens bein, hale eller hode. Dette er fordi å eliminere disse flisene gjør mange andre fliser tilgjengelige. Her er vi heldige fordi vi ser en Grønn Drage-flis på toppen av Skilpaddens skall og i enden av halen. Disse to flisene er markert med rødt. Det er også to andre Grønn Drage-fliser markert med blått. Disse kan imidlertid ikke fjernes fordi de er blokkert fra venstre og høyre av andre fliser. Derfor vil vi i vårt første trekk fjerne de to Grønn Drage-flisene som er markert med røde sirkler.

Veiledning i Mahjong for én spiller, trinn 2

Å ta bort Grønn Drage-flisen ved enden av Skilpaddens hale gjør en Sørvind-flis (markert med rød) tilgjengelig for å fjernes. Vi vil pare den med en annen Sørvind-flis også markert med rød. Men hvorfor ikke velge den som er markert i blått? Fordi å fjerne flisen markert i blått ikke vil frigjøre noen andre fliser for fjerning. På den andre siden, ved å fjerne flisen markert i rød, blir flisen med 8 i Tegn tilgjengelig for fjerning. Den fjerde Sørvind-flisen er også synlig på brettet, denne gangen markert med lilla. Denne flisen kan imidlertid ikke fjernes ennå, da den er klemt mellom Nordvind-flisen og flisen med 6 i Bambus.

Veiledning i Mahjong for én spiller, trinn 3

Nå er det fire matchende fliser tilgjengelige: fire fliser med 2 i Tegn kan fjernes samtidig. Når du ser en situasjon der fire matchende fliser kan fjernes, kan du gjøre det uten å nøle. Hvis du bare har to eller tre matchende fliser tilgjengelig, bør du alltid tenke nøye gjennom hvilke fliser du skal fjerne først, fordi å fjerne fliser i feil rekkefølge kan føre til at du setter deg fast. Men hvis du har fire fliser tilgjengelig, spiller rekkefølgen ingen rolle siden de alle fjernes samtidig.

Veiledning i Mahjong for én spiller, trinn 4

Her ser vi fire fliser med 4 i Sirkler. To av dem, markert med blå sirkler, er ikke tilgjengelige fordi de er blokkert fra begge sider. Men de to som er markert med røde sirkler er tilgjengelige fordi ingenting blokkerer dem fra venstre. Vi husker at det er lurt å starte med å fjerne Skilpaddens hode. Derfor fjerner vi de to flisene med 4 i Sirkler som er markert med røde sirkler.

Veiledning i Mahjong for én spiller, trinn 5

Vårt neste trekk er å fjerne de to flisene med 4 i Bambus fra Skilpaddens bein. Å fjerne fliser fra de lengste radene er alltid en god strategi. Dette er fordi jo lengre en rad er, desto større er sjansen for at noen fliser vil være blokkert inne i den.

Veiledning i Mahjong for én spiller, trinn 6

Igjen har vi fire matchende fliser tilgjengelig for fjerning. Denne gangen er det fire fliser med 3 i Sirkler, markert på bildet med røde sirkler. Som nevnt tidligere, når alle fire flisene er tilgjengelige for fjerning, er det trygt å gjøre det fordi du ikke kan gjøre feil med rekkefølgen av fjerning. Dette er grunnen til at vi fjerner alle fire flisene med 3 i Sirkler med en gang.

Veiledning i Mahjong for én spiller, trinn 7

På brettet kan vi se tre fliser med 1 i Tegn. En av dem – den som er markert med blå sirkel – er utilgjengelig, innesperret i bunnen av oppsettet. De to andre flisene med 1 i Tegn befinner seg i den øverste raden, mens den fjerde er foreløpig ute av syne, antagelig gjemt et sted under Skilpaddens skall. I en slik situasjon kan det være lurt å fjerne de to tilgjengelige flisene med 1 i Tegn, ettersom de stenger for tilgangen til mange andre fliser i en av de lengste radene. Å bryte ned lange rader bør være en av de viktigste hovedprioriteringene under spillet.

Veiledning i Mahjong for én spiller, trinn 8

Nå ser vi fire fliser med 3 i Tegn på spillebrettet. To av disse er ikke tilgjengelige, mens de to andre som er markert med røde sirkler kan fjernes. Det er spesielt å merke seg at to av flisene med 3 i Tegn ligger side om side, markert med blått og rødt. Dette representerer en risiko, fordi når to matchende fliser ligger ved siden av hverandre, øker risikoen for å bli fast betraktelig. Dette kan bli et problem om vi fjerner de to andre flisene som ikke ligger inntil hverandre. For å kunne fjerne de to som er side om side, må vi fjerne alle flisene på både venstre og høyre side av dem. Dette kan av og til vise seg å være vanskelig eller til og med umulig.

Veiledning i Mahjong for én spiller, trinn 9

Som det siste trekket i denne veiledningen skal vi bestemme hvilke av flisene med 7 i Tegn vi bør fjerne. Legg merke til at en av dem, den i en lilla sirkel, er utilgjengelig. Av de gjenværende tre er en på toppen av haugen, en i bunnen av laget, og en (markert med en blå sirkel) er noe midt i mellom. Vi velger de to flisene markert med røde sirkler. Hvorfor? Flisen på toppen er viktig og bør raskt fjernes fordi reduksjon av det øverste laget vil gi oss tilgang til mange fliser som er skjult nedenfor. Flisen i bunnen av laget gjør en annen flis tilgjengelig: Vinterårstid-flisen. På den andre siden vil ikke flisen markert med blått umiddelbart gjøre noen fliser tilgjengelige etter fjerningen. Flisen som er skjult under den, vil kun bli tilgjengelig etter at de tre flisene til venstre for den er fjernet. Derfor ser den umiddelbare gevinsten ut til å være mye høyere hvis vi fjerner de to flisene markert med rødt.

Veiledning i Mahjong for én spiller, trinn 10

Dette er det siste trinnet i vår veiledning. Hvilket trekk bør vi gjøre neste? En mulighet er å fjerne de to flisene med 8 i Sirkler: en er på toppen av haugen, og den andre er langt til venstre, og blokkerer en veldig lang rekke av fliser. Et annet mulig trekk er å fjerne Krysantemum- og Bambus-flisene eller de to flisene med 8 i Tegn fordi det ville bidra til å demontere toppen av pyramiden. Det finnes også andre trekk. For eksempel kan vi fjerne flisene med 3 i Bambus, 1 i Sirkel, Vårårstid- og Vinterårstid-flisene, eller flisene med 9 i Sirkler. Disse er imidlertid sannsynligvis ikke like gode som de tidligere nevnte trekkene. Kan du se noen andre mulige trekk?

Mer informasjon

Du kan lese mer om hvordan spille Mahjong for én spiller på WikiHow (på engelsk).

Alternativt kan du se en video på YouTube: